ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) บริจาคเงิน 2,000,000(ล้านบาทถ้วน) และ บริษัท Korea Midland Power Co.,Ltd. บริจาคเงิน 18,000 USD. เพื่อนำไปสร้างเครื่องปรับอาคารใหม่ (อาคารผู้ป่วยนอก,อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)