โครงการเฝ้าระวังและติดตาม ส่งเสริม/กระตุ้น พัฒนาการเด็กปฐม 0-5 ปี...
...
อ่านเพิ่มเติม
QRCode สติ๊กเกอร์ยา...
...
อ่านเพิ่มเติม
พกถุงผ้ามารับยาแทนการใช้ถุงพลาสติกกันนะคะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ หน้า 1...
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ...
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ หน้า 2...
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ...
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ หน้า 3...
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ...
อ่านเพิ่มเติม
4 พ.ค 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก...
...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รั...
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รั...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส...
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส...
อ่านเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ-2...
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ-2...
อ่านเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ-1...
3.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ-1...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต-2...
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต-2...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต-1...
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต-1...
อ่านเพิ่มเติม
ขอนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต-1...
ขอนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต-1...
อ่านเพิ่มเติม
นายธวัชชัย และนางพิน อยู่ทิม บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน เนื่องด้วยโรงพยาบาลบางใหญ่ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโร...
...
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับทีม นิเทศก์ ประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่1 ปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...
...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และคณะ บริจาคเงินจำนวน 470,030 บาท พร้อมบริจาคเงินซื้อครุภัณฑ...
...
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับปลัดโสภน เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง ดูงาน NCD ...
...
อ่านเพิ่มเติม
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมทำบุญประจำปี 2560...
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมทำบุญประจำปี 2560 โรงพยาบาลบางใหญ่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมผ้าป่าขยะเเละรับงบสนับสนุนการซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จากเทศบาลบ้านบางม่วง...
กิจกรรมผ้าป่าขยะเเละรับงบสนับสนุนการซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จากเทศบาลบ้านบางม่วง...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ คุณประพนธ์ และคุณวัณเพ็ญ ผมหอม ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท...
ขอขอบคุณ คุณประพนธ์ และคุณวัณเพ็ญ ผมหอม ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ฟรุ๊ตเทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด...
บริษัท ฟรุ๊ตเทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริจาคเพื่อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ...
อ่านเพิ่มเติม
Re Accredit โรงพยาบาลบางใหญ่...
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพโรงพยาบาล นายแพทย์บวร งานศิริอุดม หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ นางสาววนิดา แซ...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด...
บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด โดย คุณนงวรรณ บุญวรเศรษฐ์ บริจาคซื้อ...
อ่านเพิ่มเติม
วัคซีน โรงพยาบาลบางใหญ่...
...
อ่านเพิ่มเติม
เปิดบริการแพทย์ทางเลือก ให้การรักษาโดยการ ฝังเข็ม...
...
อ่านเพิ่มเติม
อัลบั้มภาพเต้นแอโรบิค...
...
อ่านเพิ่มเติม
อัลบั้มภาพเยี่ยมบ้านในชุมชน...
...
อ่านเพิ่มเติม