คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำโดย น.ส.เรวดี รัศมิทัต และนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ตรวจเยี่ยม...
...
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลบางใหญ่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ จัด่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถ...
...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร...
...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล้างมือโลก...
...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม CSR บริจาคของให้บ้านนกขมิ้น 7/7/61...
...
อ่านเพิ่มเติม
ท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขยายบริการแพทย์แผนไทย ณ ตึก 144 เตียง...
...
อ่านเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2561 ชาวโรงพยาบาลบางใหญ่ ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม 5 ส....
...
อ่านเพิ่มเติม
QRCode สติ๊กเกอร์ยา...
...
อ่านเพิ่มเติม
พกถุงผ้ามารับยาแทนการใช้ถุงพลาสติกกันนะคะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
4 พ.ค 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก...
...
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับทีม นิเทศก์ ประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่1 ปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...
...
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับปลัดโสภน เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง ดูงาน NCD ...
...
อ่านเพิ่มเติม
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมทำบุญประจำปี 2560...
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมทำบุญประจำปี 2560 โรงพยาบาลบางใหญ่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมผ้าป่าขยะเเละรับงบสนับสนุนการซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จากเทศบาลบ้านบางม่วง...
กิจกรรมผ้าป่าขยะเเละรับงบสนับสนุนการซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จากเทศบาลบ้านบางม่วง...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ คุณประพนธ์ และคุณวัณเพ็ญ ผมหอม ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท...
ขอขอบคุณ คุณประพนธ์ และคุณวัณเพ็ญ ผมหอม ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท...
อ่านเพิ่มเติม
Re Accredit โรงพยาบาลบางใหญ่...
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพโรงพยาบาล นายแพทย์บวร งานศิริอุดม หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ นางสาววนิดา แซ...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด...
บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด โดย คุณนงวรรณ บุญวรเศรษฐ์ บริจาคซื้อ...
อ่านเพิ่มเติม