หน้าที่และเป้าหมาย 

งานกายภาพบำบัดให้บริการทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการที่เป็น ไม่กลับมาเป็นซ้ำ หรือมีอาการทุเลาลง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ขอบเขตการให้บริการ

  1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและทรวงอก ประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 00 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
  2. ออกเยี่ยมบ้านในบริเวณต.บางม่วง ทุกวันจันทร์เวลา 13.00 - 16.30 น.
  3. ให้ข้อมูลวิชาการและความรู้ทางสุขศึกษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ที่สนใจ

 

อัตรากำลัง

  1. นักกายภาพบำบัด 2        คน
  2. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1        คน

 

เครื่องมือ/เทคโนโลยี

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ จำนวน

เตียงผู้ป่วย

2 เตียง

เครื่อง Ultrasound

3 เครื่อง

เครื่อง Traction

2 เครื่อง

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

3 เครื่อง

Hydrocollator

1 เครื่อง

เครื่อง Combine

2 เครื่อง

 

 

กลุ่มประชากรทางคลินิกที่สำคัญ  (Key clinical population)

  1. กลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ : Muscle/Ligament Problem, Spinal Disease, OA knee, Frozen Shoulder
  2. กลุ่มระบบประสาท : CVA, Peripheral nerve injury, UMN
  3. กลุ่มระบบทางเดินหายใจและหัวใจ : Pneumonia, CHD
  4. กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียง

 

อัตราค่ารักษาพยาบาล

การรักษา ราคา

1.      การะประคบด้วยแผ่นร้อน (Hydrocollater)

360

2.      การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound Diathermy)

110

3.      การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (E.S.)

110

4.      การดึงคอด้วยเครื่อง (Cervical Traction)

130

5.      การดึงหลังด้วยเครื่อง (Pelvic Traction)

120

6.      การดัดดึงข้อต่อ (Manipulation and Mobilization)

100

7.      การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ (Passive Movement)

100

8.      การออกกำลังกายทั่วไป (Exercise)

100

9.      การกดจุดและการนวด (Acupressure and Massage)

110

10.  การฝึกเดิน (Ambulation Training)

150

11.  การรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ (Chest Therapy)

150

12.  สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน (Home Program)

100

 

 

ภายในห้องกายภาพบำบัด

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์

เครื่องอัลตราซาวด์

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า

 

ถุงทรายและดัมเบลสำหรับออกกำลังกาย

บอร์ดให้ความรู้

บอร์ดบริหารร่างกาย