อัตราค่าบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

1.นวดรักษาโรค/อาการ+ประคบสมุนไพร

- ครั้งละ 250 บาท 1.30 ชม.(เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)

2.นวดฟื้นฟูสมรรถภาพ อัมพฤกษ์/อัมพาต/โรคสันนิบาต และฟื้นฟูมารดาหลังคลอด + ประคบสมุนไพร

- ครั้งละ 250 บาท 1.30 ชม.(เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)

3.นวดรักษาโรค/อาการ

- ครั้งละ 200 บาท 1 ชม. (เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)

4.นวดฟื้นฟูสมรรถภาพ อัมพฤกษ์/อัมพาต/โรคสันนิบาต และฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

- ครั้งละ 200 บาท 1 ชม. (เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)

5.ประคบสมุนไพร

- ครั้งละ 150 บาท 30  นาที (เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)

6.อบไอน้ำสมุนไพร

- ครั้งละ 120 บาท 30 นาที (เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลางกรณีโรคหอบหืด,ภูมิแพ้,อัมพฤกษ์,อัมพาตและฟื้นฟูมารดาหลังคลอด)

7.ฝังเข็ม/กดจุด/ครอบแก้ว

ครั้งละ 350 บาท (เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 150 บาท ผู้รับบริการร่วมจ่าย 200 บาท/ครั้ง)

8.ลูกประคบสมุนไพร คู่ละ 150 บาท (ผู้รับบริการชำระเอง)

***หมายเหตุ ผู้รับบริการที่มีความประสงค์จะนวดเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าบริการ 200 บาท/ชม.

- กรณีที่ผู้รับบริการมาช้าเกินเวลาที่กำหนด เวลาการให้บริการจะถูกตัดลงไป จะได้รับการนวดไม่เต็มเวลา

- ค่าบริการทางการแพทย์ใน/นอกเวลาราชการ  50  บาท (ผู้รับบริการร่วมจ่ายในกรณีที่เบิกได้)

- นอกเวลาราชการ ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ครั้ง ทุกสิทธิ์การรักษา

 

คลีนิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ชั้น 3

* บริการนวดไทย เพื่อการรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ,ประคบสมุนไพร,อบไอน้ำสมุนไพร

   -  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-20.30 น.

    - วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

* บริการฝังเข็ม/ครอบแก้ว เพื่อการบำบัดรักษาโรคและปรับสมดุลร่างกาย

   -วันจันทร์,พุธ,พฤหัส,ศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น.

   - วันอังคาร,เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

   โทรติดต่อ/สอบถาม 02-4033350-55 ต่อ 144 , 062-692-9594