คลินิคส่งเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 

วันจันทร์
8.30-12.00 คลินิคฝากครรภ์รายเก่า
13.00-16.30 ลงสำรวจชุมชน


วันอังคาร
8.30-12.30. คลินิคเด็กดี บริการฉีดวัคซีน
13.00-16.30 ลงสำรวจชุมชน


วันพุธ
8.30-12.00 คลินิควางแผนครอบครัว คลินิคฝากครรภ์รายเก่าที่มีปัญหาสุขภาพ
13.00-16.30 ลงสำรวจชุมชน


วันพฤหัส
8.30-12.00 คลินิคฝากครรภ์รายใหม่
13.00-16.30 ลงสำรวจชุมชน


วันศุกร์
8.30-12.00. คลินิคฝากครรภ์ งานส่งเสริม
13.00-16.30. ลงสำรวจชุมชน