วิสัยทัศน์

พันธกิจ  ให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตราฐานและพึงพอใจ

ขั้นตอนการรับบริการ 5 ขั้นตอน
1. การคัดกรอง   โดยพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดคัดกรอง 
กิจกรรม    

- ผู้ป่วยได้รับการวัดสัญญานชีพ ซักประวัติ ประเมินแยกประเภทผู้ป่วย โดยพยาบาลวิชาชีพ 
- ญาติได้รับคำแนะนำให้ทำบัตรและตรวจสอบสิทธิการรักษา
(** สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการย้ายโรงพยาบาล หรือส่งต่อการรักษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานการส่งต่อ ก่อนที่จะนำผู้ป่วยมารับการรักษา**)


2. การพยาบาลเบื้องต้น   โดยพยาบาลวิชาชีพ 
กิจกรรม     

- ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลเบื้องต้นตามภาวะเร่งด่วน 


3. การตรวจวินิจฉัย  โดย แพทย์ 
กิจกรรม      

-  ซักประวัติเพิ่มเติม 
-  การตรวจร่างกาย 
-  การส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ เอ็กซเรย์ และตรวจพิเศษอื่นๆ 


4. การวางแผนและการรักษาพยาบาล โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
กิจกรรม      

- ผู้ป่วยได้รับการวางแผนและรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย 


5. กิจกรรมดูแลรักษาและประเมินซ้ำ โดย แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 
กิจกรรม      

- ผู้ป่วยได้รับยา  สารน้ำ หัตถการที่ถูกต้องต่อเนื่อง ได้รับการเตรียมผ่าตัด ที่รวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือได้รับการดูแล โดยแพทย์เฉพาะทาง รวดเร็วเหมาะสม


6. กิจกรรมต่อเนื่องและการจำหน่าย โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
กิจกรรม      

- ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง การนอนโรงพยาบาล ส่งต่อการรักษา หรือ กลับบ้าน โดยที่ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

  

 

บริการสังเกตอาการ 

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนเเรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล เเต่จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาโดยการให้เลือด ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยรอ Admit  ผู้ป่วยหลังทำหัตถการ เช่น การเจาะปอด   การเจาะท้อง   ผู้ป่วยรอตรวจตอนเช้า ไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากบ้านไกล ผู้ป่วยที่จำหน่ายจากห้องฉุกเฉินเเล้วรอรถโรงพยาบาลอื่นมารับ ผู้ป่วยที่อยู่ใน Criteria ดังต่อไปนี้ Acute fever (ไข้< 72 ชม.)ที่เป็น Viral Infection, Diarrhea (dehydrate <10%),    Head  injury  (Mild head injury coma score 15), Sprain, Hypoglycemia(Non coma), Asthma

 

 

บริการงานรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ(EMS) อุบัติเหตุหมู่


ให้บริการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ภาวะวิกฤตของโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่น อาการชัก โรคหัวใจวายเฉียบพลัน เเละ อื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รักการช่วยเหลือทางการเเพทย์โดยเร่งด่วน สามารถเรียกได้ โดยตรงที่ เบอร์ 1669