ขอบเขตการให้บริการ

“งานผู้ป่วยนอก”

หน้าที่และเป้าหมาย       มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

ขอบเขตการให้บริการ

         

วันและเวลาทำการ

     คลินิกทั่วไป  ให้บริการใน วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

                      หากไม่มีนัด ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น

                    *** ยกเว้น  เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลา

     โรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยนอก ออกตรวจ     วันจันทร์ 13.00-16.00 น

                                                            วันอังคาร 13.00-16.00 น.

                                                            วันพฤหัสบดี  08.00-11.30น.

     คลินิกสุขภาพเด็ก ผู้ป่วยนอก ออกตรวจ   วันพฤหัสบดี 08.00-11.30น.

     โรคทางอายุรกรรม  ผู้ป่วยนอกออกตรวจ    วันอังคาร 08.00 -11.30น.

     คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ    ให้บริการใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.

                                              วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  -ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-240-333-50-55 ต่อ .114

                                    -คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-240-333-50-55 ต่อ .128

                                    -โรงพยาบาลใหญ่ โทรศัพท์ 0-240333-50-55

                                    -สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วย ได้ที่ เจ้าหน้าที่                  

ประชาสัมพันธ์     โทร .02-40333-50-55  ต่อ 114