ขอขอบคุณ คุณจิราพร สันติอารยธรรม สนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อใช้ในการรับมือ CO...
...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ คุณสมพร สุกุล ร่วมบริจาคสมบททุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 100,000 บาท ขออนุโมทนาบุญค่ะ...
...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ คุณประพนธ์ และคุณวัณเพ็ญ ผมหอม ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท...
...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ฟรุ๊ตเทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด...
...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด...
...
อ่านเพิ่มเติม
ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และคณะ บริจาคเงินจำนวน 470,030 บาท พร้อมบริจาคเงินซื้อครุภัณฑ...
...
อ่านเพิ่มเติม
นายธวัชชัย และนางพิน อยู่ทิม บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...
...
อ่านเพิ่มเติม